Algemeen

 

Algemeen:

http://www.youtube.com/watch?v=_cJtaFoW9Pg   Naast onderstaande tekst, geeft dit filmpje een goed beeld wat wij binnen het Welzijnshuis voor sport&bewegen doen. 

Vanaf het schooljaar 2012/2013 is er op Schouwen-Duiveland gestart met het invullen van een nieuwe functie genaamd “combinatiefunctionaris”.
Hieronder een korte uitleg wat er wordt verstaan onder het woord “combinatiefunctionaris”

De combinatiefunctionaris vervult een hoofdrol binnen verschillende sectoren, de verbinding tussen onderwijs en sport en cultuur. Combinatiefunctionarissen hebben een achtergrond als specialist op het gebied van sport of cultuur. Daarnaast hebben ze kennis van de wijze waarop onderwijsorganisaties en verenigingsorganisaties zijn georganiseerd, van het opzetten van samenwerkingsverbanden en van pedagogiek.Er vind een nauwe samenwerking plaats tussen sportverenigingen, cultuurorganisaties en scholen.

Zo geven de combinatiefunctionarissen gymlessen maar zijn ook werkzaam binnen sportverenigingen. Voorbeelden van andere activiteiten van een combinatiefunctionaris zijn: het bieden van ondersteuning aan docenten in het basisonderwijs die zelf niet zo sportminded of cultuurminded zijn, het adviseren van scholen bij de organisatie van sportevenementen en sportdagen, de coördinatie van naschoolse activiteiten bij sportverenigingen en bij cultuurinstellingen en presentatie van nieuwe sporten.

De inzet van de combinatiefunctionaris komt voor uit de landelijke “Impulsregeling brede scholen, sport en cultuur”.
 

SPECIFIEK:
Er is met 24 basisscholen van Schouwen-Duiveland een rooster samengesteld waarin 6 verschillende sporten aan bod komen.
Deze 6 verschillende sporten worden aangeboden in samenwerking met sportverenigingen. Zo wordt er per sport aandacht geschonken binnen de gymlessen maar ook na schools kan er kennis gemaakt worden met de sport.

 

Hoe ziet dat eruit?


- Vanaf week 43 beginnen we met de eerste sport.
- Iedere sport staat 5 weken centraal, waarvan 3 weken onder schooltijd, en 2 weken na schooltijd
- De kinderen krijgen 3 weken achter elkaar één les in de week de betreffende sport aangeboden onder de reguliere gymtijden.
- Na deze drie weken is er de mogelijkheid om twee keer mee te doen aan naschoolse trainingen op de vereniging. Dit is geheel vrijblijvend en gratis.
- Bij drie sporten komt er één keer een combinatiefunctionaris als gymdocent
- Bij de vereniging is er de mogelijkheid om vragen te stellen over de sport/lidmaatschap

 

De naschoolse trainingen worden op verschillende plekken over heel Schouwen-Duiveland georganiseerd. We werken ook dit jaar weer met inschrijvingen. Inschrijven kan via http://sport.hetwelzijnshuis.nl. Je kunt je tot één week voor desbetreffende training inschrijven, daarna sluiten de inschrijvingen. Vergeet dus niet je kind(eren) minimaal één week van te voren in te schrijven. Voor het eerst dit jaar gaan we werken met een “stempelkaart”. Dit is een kaart die de kinderen aan het begin van het schooljaar mee krijgen. Hiermee kunnen ze gedurende het hele schooljaar stempels verdienen. De stempels leveren uiteindelijk iets op! Wilt u weten wat de stempels waard zijn, houd dan altijd de website in de gaten!

 

Naast bovenstaand verhaal binnen het basisonderwijs organiseren wij over het hele eiland ook verschillende sportactiviteiten. In het jaar 2012/2013 waren dat; SportKids dagen, Nationale Sportweek, Voetbaldag, Nationale Buitenspeeldag, Zwemvierdaagse.

 

Waarom sporten belangrijk is:

 

  • Sporten is gezond.
  • Sporten is goed voor lichaam en geest.
  • Sporten is goed tegen overgewicht.
  • Sporten vergroot het zelfvertrouwen en de discipline.
  • Sporten brengt uw kind in contact met andere kinderen.
  • Sporten voorkomt verveling en rondhangen op straat.
  • Sporten verbetert de concentratie en de schoolprestaties.
  • Sporten voorkomt schooluitval.
  • Sporten vermindert criminaliteit.
  • Sporten geeft hoop.

 

Alle fotos kunnen bekeken worden op: 

facebook.com/hetwelzijnshuissportenbewegen